Yleiset käyttöehdot ja oikeus peruutukseen

Johdanto

Nämä yleiset käyttöehdot sekä oikeus peruutukseen eivät ole oikeudellisesti sitovia vain ainoastaan käännös vastaavista, oikeudellisesti sitovista englannin- ja saksankielisistä käyttöehdoista. Oikeudellisesti sitovat käyttöehdot löydät englanniksi täältä ja saksaksi täältä.

1. Yleisten käyttöehtojen laajuus

1.1.

Näiden yleisten käyttöehtojen (tästä lähtien myös vain "käyttöehdot") aiheena on connectAuPair ja verkkosivut, toiminta ja palvelut joita connectAuPair tarjoaa erillään palveluista, järjestelmistä ja laitteista (esimerkiksi tietokoneet tai mobiililaitteet), joilla connectAuPairia käytetään.

1.2.

connectTechnologies GmbH, Fellbacher Weg 34, 89522 Heidenheim, Germany,  https://fi.connectaupair.world/contact, on connectAuPair-verkkopalvelun tarjoaja (tästä lähtien viitattuna "connectAuPair" tai "me").

1.3.

Näillä yleisillä käyttöehdoilla hallinnoidaan oikeudellisia suhteita connectAuPairin käyttäjien välillä sekä käyttäjien ja connectAuPairin välillä. Termillä "käyttäjä" viitataan sekä au paireihin, isäntäperheisiin että au pair -välitystoimistoihin.

1.4.

Näissä yleisissä käyttöehdoissa ja oikeudessa peruutukseen kuluttajilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka toiminnan tavoitteet eivät liity häneen ammattiinsa tai liiketoimintaansa (kappale 13 BGB Saksan siviililaki).

1.5.

Yrittäjä on luonnollinen tai oikeudellinen henkilö tai lain edessä vastuullinen kumppanuussuhde, joka oikeudellisten toimenpiteiden suorittamisen yhteydessä harjoittaa kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaa (Kappale 14 BGB - Saksan siviililaki). Näissä käyttöehdoissa au pair -toimistoja pidetään yrittäjinä.

1.6.

Käyttämällä connectAuPairia käyttäjät hyväksyvät nämä käyttöehdot.

1.7.

Poikkeusehtoja ei näissä käyttäjäehdoissa tunneta, ellei connectAuPair hyväksy niitä kirjallisesti erikseen.

2. Tarjotut palvelut

2.1.

connectAuPair on verkkopalvelu nykyisille ja tuleville aupaireille ja isäntäperheille sekä toimistoille, joilla on valtuudet toimia au pairien välittäjänä. Tärkeimmät toiminnot ovat:

 • Tietokanta au pairien, isäntäperheiden tai välitystoimistojen käyttöön
 • Tietokanta maakohtaisten tietojen etsimiseen
 • Viestijärjestelmä
 • Yhteisö

2.2.

Tarkka kuvaus connectAuPairin tämänhetkisistä palveluista on saatavana sivulla https://fi.connectaupair.world/services/.

2.3.

connectAuPair pidättää oikeuden muuttaa palveluja tai tarjota eri palveluja, jos se on käyttäjälle oikeudellisesti hyväksyttävää ja

 •  jos se toteutetaan käyttäjän eduksi
 • jos muutoksella noudatetaan lakia, erityisesti tilanteessa, jossa lakia muutetaan
 • jos muutoksella toteutetaan laillisia tai hallinnollisia päätöksiä
 • jos kyseinen muutos on välttämätön turvallisuusvajeiden korjaamiseksi
 • jos muutos on ainoastaan tekninen tai menetelmällinen ilman vaikutuksia käyttäjään. Muutoksia, joilla ei ole sivuston käyttöön vaikutuksia verrattuna edeltäneeseen tilanteeseen ei nähdä palvelujen muutoksina. Tällaisia muutoksia ovat erityisesti sivuston visuaaliset muutokset tai sivuston toimintojen järjestyksen muuttuminen. 

3. Au pairien ja isäntäperheiden välitys

3.1.

Toisin kuin perinteiset au pair -järjestöt tai -toimistot, connectAuPair ei toimi au pairien ja isäntäperheiden välittäjänä. Ainoan välityspalvelun toteuttavat rekisteröityneet connectAuPair-käyttäjät itse: palveluun rekisteröityneet au pairit ja isäntäperheet  ovat itse yhteydessä haluamaansa au pairiin tai isäntäperheeseen ja tekevät käytännönjärjestelyt itse.

3.2.

Vaihtoehtoisesti au pairit ja isäntäperheet voivat myös käyttää connectAuPairiin rekisteröityneen au pair-järjestön palveluja tehdä kyseisen toimijan kanssa keskinäisen sopimuksen.

3.3.

Edellä kuvatussa tilanteessa sopimus muodostetaan ainoastaan käyttäjien (au pairin/isäntäperheen/välitystoimiston) kesken. connectAuPair ei tällöin ole ole sopimusosapuolena eikä ole vastuussa sopimusosapuolten välisestä keskinäisestä tiedonkulusta eikä yhteydenpidon lopputuloksesta. connectAuPairin omiin virheisiin liittyvä vastuu rajataan näissä yleisissä käyttöehdoissa.  

3.4.

On käyttäjän omalla vastuulla varmistaa oikealta viranomaiselta, että hänellä on lainvoimainen oikeus lähteä au pairiksi kyseiseen maahan tai ottaa au pair kyseisessä isäntämaassa. Kohdemaan lakisäännökset on huomioitava itse.

4. Rekisteröityminen ja sopimusten solmiminen

4.1.

Käyttäjien ja connectAuPairin välinen sopimussuhde astuu voimaan, kun käyttäjä rekisteröityy sivustolle ja vahvistaa rekisteröitymisen. Tietojen antamisen jälkeen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistuslinkki, jota klikkaamalla rekisteröitymisen voi vahvistaa kolmen päivän ajan. Vahvistamattomat rekisteröitymiset poistetaan 30 päivän kuluttua.

4.2.

Päästäkseen osalliseksi kaikkiin connectAuPairin tarjoamiin palveluihin, käyttäjän on rekisteröidyttävä joko au pairina, isäntäperheenä tai au pair -välitystoimistona.

4.3.

Kuka tahansa luonnollinen henkilö voi rekisteröityä au pairina, joka haluaa saada enemmän tietoja au pair -ohjelmasta lähteäkseen au pairiksi tai haluaisi etsiä isäntäperhettä tai joka jo on au pair ja haluaa osallistua yhteisöömme. Kaikki tarjoamamme palvelumme ovat au pair -jäsenillemme ilmaisia. connectAuPair pidättää kuitenkin oikeiden tarjota myöhemmin lisäpalveluja maksua vastaan.

4.4.

Kuka tahansa luonnollinen henkilö voi rekisteröityä isäntäperheenä, joka haluaa lisätietoja au pair -ohjelmasta tullakseen itse isäntäperheeksi, tai joka etsii perheensä kanssa au pairia tai joka jo on isäntäperhe au pairille ja haluaa osallistua yhteisöömme.

4.5. 

Isäntäperhe pääsee alussa rekisteröitymisen jälkeen käyttämään kaikkia connectAuPairin palveluja ilmaiseksi. Kun tutustumisjakso on ohi, jäsenyys tulee ostaa kulloinkin voimassa olevalla hinnalla palveluhinnastomme https://fi.connectaupair.world/services/ mukaan, jotta connectAuPairin kaikki palvelut ovat saatavilla jatkossakin. 

4.6.

Au pair -välitystoimistona voivat rekisteröityä kaikki järjestöt/toimistot, joilla on lupa toimia au pairien välittäjänä. connectAuPair säilyttää oikeuden tarkistaa toiminnan luvallisuuden.

4.7. 

Välitystoimistot maksavat erilaisia maksuja riippuen palvelujen määrästä välittäjille tarkoitetun palvelu- ja hintakatsauksen mukaan. Hinnat näet täältä: https://fi.connectaupair.world/agencyservices

4.8.

Rekisteröityvän käyttäjän tulee tehdä rekisteröityminen henkilökohtaisesti. connectAuPairin salliessa järjestöt voivat rekisteröidä omia asiakkaitaan, jos he ovat sopineet rekisteröinnistä.

4.9.

Jokainen käyttäjä voi rekisteröityä vain kerran. Sama henkilö ei saa rekisteröityä moneen kertaan.

4.10.

Sopimussuhdetta connectAuPairin kanssa ei voi siirtää muille henkilöille tai yrityksille.

4.11.

Rekisteröityminen ei ole lainmukainen oikeus. connectAuPair säilyttää oikeiden estää rekisteröityminen objektiivisistä syistä ja järjestöjen kyseessä ollessa ilman aiempaa palautetta tai syiden erittelyä. connectAuPairin käyttöön saattaa liittyä myös tiettyjä edellytyksiä, kuten rekisteröintitietojen tai yhteys- ja osoitetietojen tarkastaminen pyytämällä esittämään tarvittavat asiakirjat.

4.12.

Maksullisten palvelujen käyttöönottamisesta tiedotetaan kyseisten palvelujen yhteydessä ja hinnoista kertomalla. Käyttäjät voivat korjata tietojaan kunnes tilaus on valmis palaamalla selaimessa sivuja taaksepäin. Pakolliset kohdat on ilmoitettu. Maksullinen jäsenyys voidaan hyväksyä tai sitä voidaan jatkaa klikkaamalla "vahvista maksullinen jäsenyys" tai "jatka maksullista jäsenyyttä".

4.13

connectAuPair lähettää yleiset käyttöehdot ja tietosuojasäännökset käyttäjien sähköpostiin sopimuksellisten tekstien, esimerkiksi rekisteröitymisvahvistuksen yhteydessä. Lisäksi connectAuPair tallentaa sopimustekstit, mutta ei aseta niitä saataville verkossa.

5. Alaikäiset

5.1.

Sääntöjemme mukaan ainoastaan täysi-ikäiset voivat itsenäisesti rekisteröityä connectAuPairin käyttäjäksi.

5.2.

Yli 16-vuotiaat alaikäiset voivat rekisteröityä huoltajiensa (useimmiten vanhempiensa) suostumuksella. Lisäksi rekisteröityvän pitää pystyä ymmärtämään connectAuPairin tiedonkeruun, -käsittelyn ja -tallentamisen säännöt sekä nämä yleiset käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

6. Väärinkäytökset ja rangaistukset

6.1.

Rekisteröityminen on sallittu ainoastaan connectAuPairin palvelujen käyttämiseen näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti, jollei muuten tiedotettu.

6.2.

Muita käyttötarkoituksia varten (esim. omien palveluiden tai tuotteiden markkinointi- ja mainontatarkoitus) rekisteröinti on ehdottomasti kielletty.

6.3.

Systemaattinen käyttäjien tietojen kerääminen tai niiden lukeminen käyttäjen osoitietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin, jotka eivät liity connectAuPairiin, on myös kielletty.

 6.4.

Jos käyttäjä, joka on joka yritys tai yrityksen palveluksessa oleva työntekijä, rikkoo yllämainittuja yleisten käyttöehtojen sääntöjä kohdassa "Väärinkäytökset ja rangaistukset", on hänen maksettava connectAuPairille 5 000 € suuruinen sopimusrangaistus jokaisesta yksittäisestä rekisteröinnistä. Tämä rangaistus on maksettava erikseen muiden vahingonkorvausten lisäksi. connectAuPair pidättää oikeuden periä vahingonkorvauksia tämän sopimusrangaistuksen lisäksi.

7. Osoite- ja yhteystietojen hallinta

7.1.

Käyttäjät vakuuttavat, että kaikki heidän itsestään antamansa tiedot ovat tosia ja että tiedot ovat laillisesti saatavilla ilman kolmannen osapuolen oikeuksia. Käyttäjät eivät saa esiintyä muina henkilöinä tai yrityksinä tai muuten peittää omaa henkilöllisyyttään. 

7.2.

Käyttäjien on pidettävä osoite- ja muut yhteystietonsa ajan tasalla. Käyttäjä joutuu itse kantamaan virheellisistä tiedoista aiheutuneet haitat, jos virhe tiedoissa on heidän vastuualueellaan.

7.3.

On käyttäjän vastuulla säilyttää omat kirjautumistietonsa mahdollisimman huolellisesti ja omalta osaltaan varmistaa tietojen turvallinen käyttö siten, ettei tietoja hänen johdostaan päädy ulkopuolisille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa kirjautumistietojen väärinkäytöstä, ellei hän pysty osoittamaan, ettei syy väärinkäytökseen ole käyttäjässä. Jos käyttäjä epäilee, että ulkopuolinen osapuoli on saanut kirjautumistietoja tai väärinkäyttää käyttäjätiliä, on käyttäjän ilmoitettava epäilystä viivytyksettä connectAuPairille.

7.4.

connectAuPairilla on oikeus tarkistaa tietojen paikkansapitävyys yksittäistapauksissa ja vaatia tarvittavia asiakirjoja käyttäjältä.

7.5.

connectAuPairilla on oikeus poistaa käyttäjätili puutteellisen rekisteröinnin vuoksi viikon kuluessa.

8. Vastuu sisällöstä ja informaatiosta

8.1.

Termillä "sisältö" tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa kaikkea käyttäjien esittämää sisältöä ja informaatiota, kuten kuvia, valokuvia, tekstiä, katsauksia, tietoa tapahtumista, sijainneista, ihmisistä ja linkeistä.

8.2.

connectAuPair ei ole vastuussa käyttäjien esittämästä sisällöstä sivustolla. connectAuPair ei myöskään ole vastuussa linkitetystä sisällöstä eikä ole tekemisissä kyseisen sisällön kanssa.

8.3.

Käyttäjät ovat vastuussa käyttäjämielipiteistä, -kommenteista ja -arvosteluista, ei connectAuPair.

8.4.

Käyttäjät ja muut oikeudenhaltijat voivat pyytää connectAuPairia sivustolla julkaistun sisällön korjaamista tai poistamista erittelemällä kyseisen sisällön sekä kriteerit, joiden perusteella sisällön halutaan poistettavan. connectAuPair voi välittää pyynnön sisällöstä vastaavalle käyttäjälle ja pyytää sisällön muutosta kohtuullisen ajan sisällä. Mikäli julkaistu sisältö on raportoitu sopimattomaksi, se voidaan poistaa näkyvistä välittömästi, kunnes sen sisältö on tarkistettu. 

9. Käyttäjän velvoitteet

9.1.

Käyttäjät varmistavat, että sivustolle ladattu tai luotu sisältö on totta ja laillista, eikä vaadi ulkopuolisen osapuolen oikeuksia.

9.2.

Erityisesti seuraavanlainen sisältö on kiellettyä: vakoilu, uhkailu, loukkaukset, valheellisen tiedon esittäminen, sisältö joka saattaa vaikuttaa vaarantavasti lasten ja nuorten kehitykseen tai koulutukseen, sisältö joka loukkaa tekijänoikeuslakia, tuotemerkkilakia, kilpailulakia tai tietosuojalakia, rasistista, muukalaispelkoista, väkivaltaan tai vihaan yllyttävää, pornografista, halventavaa tai moraalitonta sisältöä, spam-massaviestejä tarkoitusperästä huolimatta, linkkejä arpajais- tai kilpailusivustoille, muiden henkilöiden tietoja (esimerkiksi sähköpostiosoitteita) samalla kun pyydämme käyttäjiä itse käsittelemään omia tietojaan huolellisesti, sekä mainontaa tai promootiota connectAuPairin kilpailijoiden hyväksi.

9.3.

connectAuPair voi poistaa soveltumatonta sisältöä, joka ei liity tarjottuihin au pair-palveluihin (esim. poliittiset tai uskontoon liittyvät teemat).

9.4.

Vaikka käyttäjät pystyvät ottamaan suoraan yhteyttä toisiin käyttäjiin, tätä yhteydenpitomahdollisuutta ei voi käyttää mainontatarkoituksiin. Muita käyttäjiä ei myöskään saa häiritä esim. toistuvilla, ilman vastausta jääneillä tai kielteisen vastauksen saaneilla kontaktipyynnöillä. Tällaisen häirinnän välttämiseksi käyttäjillä on myös mahdollisuus estää muita käyttäjiä ottamasta yhteyttä. 

9.5.

connectAuPair pidättää oikeuden olla julkaisematta sisältöä tai julkaista sisältöä takautuvasti, jos on syytä epäillä, että sisältö rikkoo lakia, virallisia sääntöjä, kolmannen osapuolen oikeuksia tai hyviä tapoja. connectAuPair ei kuitenkaan ole velvollinen tarkistamaan sisältöä etukäteen.

9.6.

connectAuPair pidättää oikeuden rajoittaa ja kieltää mainonnan määrää ja toimintoja.

9.7. Käyttäjien on noudatettava informaation jakamisessa ja käsittelyssä asiaankuuluvien lakien määräyksiä.

10. Seuraamukset

10.1.

Koska koko connectAuPair-verkoston yhtenäisyys ja toimivuus on äärimmäisen tärkeää, lakisäännösten, kolmannen osapuolen oikeuksien, hyvien tapojen sekä näiden käyttöehtojen rikkomisesta seuraa rikkomuksen tehneille ja siitä pitävin syin epäillyille käyttäjlle rangaistuksia.

10.2.

Punnitessaan soveltuvaa seuraamusta connectAuPair ottaa huomioon kyseisen käyttäjän intressit  ja punnitsee oliko kyseessä virhe, joka ei ollut käyttäjän omaa syytä, vai käyttäjän tahallinen teko. connectAuPair voi käyttää seuraavanlaisia rangaistuksia: a) Osittainen ta kokonaisvaltainen käyttäjän esittämän sisällön poistaminen verkkosivustolta, b) varoitus käyttäjälle, c) connectAuPairin käyttöoikeuksien rajoittaminen d) käyttäjän määräaikainen irtisanominen, e) käyttäjän pysyvä irtisanominen, tarvittaessa yhdessä connectAuPair-sivuston käyttöeston kanssa. 

11. Vapautukset

11.1.

Käyttäjä vapauttaa connectAuPairin kaikista vaatimuksista, joita kolmas osapuoli saattaa asettaa connectAuPairia kohtaan käyttäjän sääntörikkeistä johtuen.

11.2.

Edellämainitusta johtuen käyttäjän on huolehdittava mahdollisista lakisääteisistä oikeudenkäyntikuluista. Käyttäjä ei vapauta connectAuPairia vaatimuksista jos käyttäjä ei ole vastuussa oikeuksien rikkomisesta.

12. Käyttöoikeudet

12.1.

connectAuPair haluaa korostaa, että käyttäjät voivat käyttää verkkopalvelua vain henkilökohtaisia tarkoituksia varten kuten rekisteröintisopimuksessa mainittu. Sopimukseen kuuluu myös nämä käyttöehdot. Sopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle, joko maksusta tai ei, on kielletty.

12.2.

Käyttäjät voivat käyttää connectAuPairin palveluja vain connectAuPairin syötteen käyttäjäliittymän kautta.

12.3.

Toimet, jotka saattavat vaikuttaa connectAuPairin verkkopalvelujen, ohjelmiston tai infrastruktuurin toimivuuteen (esimerkiksi ohjelmistokoodit), ovat kiellettyjä. Erityisesti mainittakoon järjestelmän normaalista poikkeava, liiallinen kuormitus (esimerkiksi ohjelmistot, jotka luovat tarpeetonta liikennettä sivustolle).

13. Käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjlle

13.1. 

Yllämainittujen oikeuksien myöntäminen koskee ainoastaan connectAuPairin toimintaa ja sopimuksellisia palveluita.

13.2.

Käyttäjät antavat connectAuPairille oikeuden tuottaa, julkistaa, ja käsitellä maksutonta ja paikasta riippumatonta laillisesti suojattua sisältöä, ja antavat nämä oikeudet myös ulkopuolisille osapuolille kuten teknisille palveluntarjoajille.

13.3.

Oikeudet annetaan ilman aikarajoituksia ja käyttäjä voi myös peruuttaa oikeudet. Peruutus toteutetaan yleensä poistamalla profiili.

13.4.

Ennen sisällön lataamista sivustolle käyttäjän on varmistettava, että hänellä on tarvittavat oikeudet sisältöön.

14. Maksut ja maksuehdot

14.1. Lista maksullisista premium-palveluista ja hinnasto kyseisten palveluiden käyttämiseen on saatavilla sivulla https://fi.connectaupair.world/services/.

14.2.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

14.3.

Käyttäjämaksut maksetaan connectAuPairin hyväksymillä maksutavoilla . Sallitut maksutavat on eritelty sivulla  https://fi.connectaupair.world/services/.

14.4.

connectAuPair luo sähköisen laskun jokaiselle maksusuoritukselle käyttäjän ladattavaksi.

14.5.

Maksu on maksettava välittömästi, ellei muuta ole erikseen sovittu.

14.6.

Maksut erääntyvät etukäteen kyseisen tilikauden aikana.

14.7.

Jos käyttäjä ei suorita maksua, connectAuPair voi estää käyttäjältä palvelun käytön, ellei esto ole käyttäjälle kohtuuton tai asiaton, jos käyttäjää on varoitettu estosta vähintään seitsemän päivää aiemmin  ja jos käyttäjälle ei ole myönnetty oikeutta jatkaa palvelun käyttöä.

14.8.

connectAuPair voi lähettää varoituksia sähköpostitse tai postitse käyttäjän antamiin osoitteisiin.

14.9.

Käyttäjä joutuu maksamaan mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat, jos maksusuoritus peruuntuu puuttuvien varojen tai käyttäjän antamien tietojen virheellisyyden takia, tai jos mahdollisesta varoituksesta aiheutuu kustannuksia. Vain todellisuudessa aiheutuneet lisäkustannukset (esim. materiaalikulut, postikulut, palautuneesta maksusta johtuvat kustannukset) veloitetaan. Käyttäjällä on tarvittaessa oikeus todistaa, että todellisuudessa kustannuksia ei aiheutunut tai että kustannukset olivat vaadittua pienemmät.

14.10.

Käyttäjä voi vaatia kompensaatiota connectAuPairin vaatimuksiin ainoastaan, jos väitteet ovat kiistattomia ja laillisesti vahvistettuja, paitso jos kyseessä on käyttäjän vaatima korvaus viasta.

14.11.

Maksuprosessi connectAuPairilta käyttäjälle kestää SEPA-tilisiirroissa viisi päivää ensimmäisen ja kaksi päivää myöhempien tilisiirtojen osalta.

15. Saatavuus ja järjestelmän luotettavuus

15.1. 

Oikeus käyttää connectAuPairia on yhteydessä nykyiseen teknologian toimivuuteen. connectAuPair muistuttaa, että on teknisesti mahdotonta luoda verkkosivustoa tai muita palveluita, jotka ovat saavutettavissa tauotta kaikkina aikoina. Väliaikaisia rajoitteita palvelun käyttöön saattaa aiheutua esimerkiksi teknisten virheiden, kuten sähkökatkoksen tai ohjelmisto- tai laitteistovirheiden johdosta. connectAuPairin tarjoamissa palveluissa saattaa ilmetä rajoituksia, joihin connectAuPair ei voi vaikuttaa. Tällaisia aiheuttajia voivat olla esimerkiksi ulkopuolisen osapuolen toiminta, connectAuPairista riippumattomat internet-olosuhteiden vaihtelut sekä force majeure. Jos tällaiset olosuhteet vaikuttavat connectAuPAirin tarjoaman palvelun saatavuuteen, sillä ei ole vaikutusta connectAuPairin tarjoaman palvelun sopimukselliseen vastuuseen.

15.2.

connectAuPair rajoittaa palveluaan, jos se on välttämätöntä kapasiteettirajoitusten, turvallisuusvaatimusten tai teknisten toimenpiteiden takia, ja jos rajoituksen tarkoituksena oon varmistaa vastaava tai kehittyneempi palvelutarjonta (esim. ylläpitotyöt). Näin toimiessaan connectAuPair ottaa huomioon käyttäjien edun esimerkiksi informoimalla käyttäjiä rajoituksista etukäteen. connectAuPair suorittaa ylläpitotoimet aina kun mahdollista vähäisen käyttäjäliikenteen aikoina.

15.3.

Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoja, ohjelmistokoodia tai muita mekanismeja, eikä muutenkaan toimia siten, että connectAuPairin verkkoinfrastruktuurin toiminnalle tai mekanismeille voisi aiheutua haittaa. Lisäksi käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoja, ohjelmistokoodeja tai muita mekanismeja, joista voi aiheitua kohtuutonta painetta connectAuPairin infrastruktuurin toiminnalle.

16. Sopimuksen päättäminen

16.1.

Ilmaisia palveluja koskevan sopimuksen päättäminen on mahdollista käyttäjälle koska tahansa ja connectAuPairille viikon kuluessa sopimuksen irtisanomisesta, kunhan irtisanominen tapahtuu sovellettavan kuluttajalain mukaisesti.

16.2.

Maksullisen palvelun irtisanominen on mahdollista kahden viikon kuluessa sopimuksen voimassaolon päättymisestä.

16.3.

Molemmilla osapuolilla on oikeus sopimuksen välittömään päättämiseen ilman syytä. Kuitenkin erityisiä syitä sopimuksen päättämiseen connectAuPairin taholta ovat seuraavat tilanteet:

 • Käyttäjä rikkoo vakavasti näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan, erityisesti käyttämällä connectAuPairia tai käyttäjätietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa.
 • Käyttäjä todetaan tai on todettu maksukyvyttömäksi tai prosessi maksukyvyttömyyden toteamiseksi on käynnistetty.
 • connectAuPair lopettaa toimintansa.

16.4.

Sopimuksen erillistä päättämistä edeltää aina varoitus. connectAuPair saattaa jättäytyä varoituksesta, mikäli varoitus todetaan kohtuuttomaksi. Näin voidaan toimia erityisesti tilanteessa, jossa käyttäjän käytöksen perusteella voidaan odottaa väärinkäytösten jatkuvan varoituksesta huolimatta.

16.5.

connectAuPair pidättää oikeuden käyttäjän henkilöllisyyden vahvistamiseen sopimuksen lopettamisen yhteydessä, esimerkiksi lähettämällä varmistussähköpostin sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu käyttäjän hallinnointisivuilla.

16.6.

Sopimuksen päättyessä on käyttäjän vastuulla turvata omat tietonsa ennen sopimuksen loppumista. Käytäntönä on, että sopimuksen päättyessä kaikki käyttäjätiedot poistetaan. Kommentit tai muut kirjoitukset voidaan kuitenkin muiden käyttäjien intressien takia säilyttää, jolloin esimerkiksi kommenteissa annettuja vinkkejä ei poisteta. Näissä tapauksissa poistuneen käyttäjän nimi muutetaan anonyymiksi. Käyttäjät voivat myös pyytää poistamaan kaikki tietonsa sivustolta.

17. Käyttäjäprofiilien ja viestien poistaminen ja deaktivointi

17.1.

Käyttäjä voi deaktivoida profiilinsa eli tehdä sen toimintakyvyttömäksi koska tahansa ja siten estää muita käyttäjiä näkemästä profiilia.

17.2.

Deaktivoidut profiilit säilyvät tallennettuina ainakin 12 kuukautta, ja ne voidaan aktivoida uudestaan kyseisen ajanjakson aikana. Ajanjakson jälkeen connectAuPair säilyttää mahdollisuuden julistaa sopimuksen päättyminen ja poistaa profiili tietoineen, sisältäen viestijärjestelmän keskustelut. Maksullisen verkkopalvelun piiriin kuuluvia profiileja ei poisteta ennen kuin niiden sopimuksellinen voimassaoloaika umpeutuu.

18. Takaisinmaksu

18.1. 

Jos maksullinen palvelu lopetetaan ennen sopimusajan päättymistä käyttäjän taholta tai seurauksena käyttäjärikkeistä ja käyttöehtojen rikkomisesta, käyttäjä ei voi vaatia korvausta jo maksetuista jäsenyysmaksuista.

18.2. 

Minkäänlaisia yritysten maksamia summia ei palauteta takaisin, mikäli kyseessä on sopmussakkona saatu maksu.

19. Kuluttajan peruutusoikeus

Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ryhtyy lainmukaiseen vuorovaikutukseen, jonka tarkoitukset ovat pääosin hänen oman ammatinharjoittamisensa ulkopuolella.

Oikeus peruuttamiseen

Sinulla on oikeus sopimuksen peruuttamiseen 14 päivän kuluessa ilman erityistä syytä. Peruutusoikeus loppuu 14 päivän jälkeen sopimuksen voimaan astumisesta. Peruutuksesta on ilmoitettava meille (connect Technologies GmbH, Fellbacher Weg 34, 89522 Heidenheim, Germany, sähköposti cancellation@connectaupair.world, puh. 49 7321 3532483) yksiselitteisellä ilmoituksella esimerkiksi sähköpostitse. Voit käyttää mallina olevaa peruutuslomaketta, mutta se ei ole välttämätöntä. Lähetä peruutusilmoituksesi ennen kuin peruutusajan aikarajoitus umpeutuu.

Peruutuksen vaikutukset

Peruuttaessasi sopimuksen palautamme kaikki saamamme maksut toimitusmaksuineen (poikkeuksena  ylimääräiset kulut, jotka aiheutuvat, kun toimitustavaksi on valittu joku muu kuin edullisin tarjoamamme standarditoimitus) viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta. Palautus suoritetaan saman maksutavan mukaisesti, jolla alkuperäinen maksusuoritus on tehty, paitsi jos erityisesti eri tavasta on sovittu. Takaisinmaksusta ei aiheudu lisäkustannuksia. Mikäli olet pyytänyt palvelujen aloitusta peruutusajan aikana, sinun on maksettava käyttämistäsi palveluista siihen päivään asti, jona olet ilmoittanut peruutuksesta. Maksu suhteutetaan tuolloin sopimuksen kokonaishintaan.

Malli peruutusilmoituksesta

(voit täyttää ja palauttaa mallilomakkeen, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

 • lähetä postitse tai sähköpostitse osoitteeseen connect Technologies GmbH, Fellbacher Weg 34, 89522 Heidenhem, Germany, cancellation@connectAuPair.world.
 • "Tällä ilmoituksella peruutan/peruutamme sopimukseni/sopimuksemme seuraavan tuotteen tai tilauksen palvelun."
 • Tilaus- tai tuotteen vastaanottopäiväys
 • Tilaajan/tilaajien nimitiedot
 • Tilaajan/tilaajien osoitetiedot
 • Allekirjoitukset (vain postitse lähetetyt peruutukset)
 • Peruutuksen päiväys

Poikkeukset peruutusoikeuteen

Peruutusoikeus ei ole voimassa harrastustoiminnan palveluihin liittyvissä sopimuksissa, joissa on määritelty erityinen päiväys tai ajanjakso palvelun toimittamiselle.

20. Vastuuvapaudet

20.1.

connectAuPairin vastuuta vahingoista rajoitetaan tietyin poikkeuksin.

20.2.

connectAuPair on vastuussa rajoituksetta, jos vahinkojen syynä on connectAuPairin aiottu tai selkeä huolimattomuus. 

20.3.

Lisäksi connectAuPair on vastuussa välinpitämättömyyden aiheuttamista velvoitteiden loukkaamisesta, joka vaarantaa sopimuksen alkuperäisen tarkoituksen. Lisäksi connectAuPair vastaa sellaisten velvoitteiden loukkaamisesta, jotka mahdollistavat sopimuksen täytäntöönpanon ja joiden toimintaan palvelun käyttö nojaa. connectAuPair on vastuussa vain ennakoitavissa olevista sopimuksellisista vahingoista. connectAuPair ei ole vastuussa muista kuin yllämainituista välinpitämättömyyden aiheuttamista velvoitteiden loukkaamisesta.

20.4.

Yllämainitut vastuurajoitukset eivät ole voimassa kuolemaan, vammautumiseen tai terveydenmenetykseen johtavissa tapauksissa, tai virhetilanteissa jotka aiheutuvat vaikka sopimustuotteen laadusta on annettu takuu. Vastuut ja vapaudet noudattavat Saksan tuotevastuulakia.

20.5.

Tilanteissa, joissa connectAuPairin vastuu on rajoitettu, rajoitukset koskevat myös työntekijöiden ja edustajien toimintaa.

20.6.

connectAuPair haluaa korostaa, että informaatio (esim. maakohtaiset tiedot), mallisopimukset ja vastaavanlaiset käyttäjien avuksi annetut tiedot on tehty parhaan tietomme mukaan. Tiedot eivät ole luonteeltaan sitovia ja käyttäjien on itse varmistettava niiden paikkansapitävyys yksittäisten tapausten yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan koske laillisesti pakollista käyttäjätietoa, kuten lakitiedonantoja, tietosuojakäytäntöjä tai sopimustietoja sopimusten tekemisten yhteydessä.

21. Luottamuksellisuus ja tietoturva

21.1.

Käyttäjätietojen suojaaminen on connectAuPairille tärkeää. Käyttäjätietojen luovutus ulkopuolisille osapuolille on estetty niin laajalti kuin se laillisesti on mahdollista. 

21.2.

Sopimusosapuolet pitävät kaikkea luottamuksellista tietoa, joka tämän sopimuksen toimeenpanoprosessissa tulee ilmi, luottamuksellisena ja käyttävät tätä tietoa ainoastaan sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä koskee myös muiden käyttäjien tietoja.

21.3.

Yksityisyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa samaan tapaan, vaikka sopimus puretaan.

21.4.

Lisää tietosuojasääntöjä ja -ohjeita löydät tietosuojakäytännöistämme https://fi.connectaupair.world/privacypolicy

22. Muutokset yleisiin käyttöehtoihin

22.1.

connectAuPair pidättää oikeuden muuttaa yleisiä käyttöehtoja koska tahansa, ellei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa käyttäjälle. Muutoksia voi aiheutua seuraavista syistä:

 • muutosten tarkoituksena on saada käyttöehdoista lainmukaisia erityisesti tilanteessa, jossa laki on muuttunut.
 • muutokset yhtenäistävät connectAuPairin sääntöjä lakiin ja hallintoon liittyvän päätöksenteon kanssa.
 • kokonaan uusi connectAuPairin palvelu tai palvelun osa tai uudet tekniset tai hallinnolliset prosessit vaativat lisäystä käyttöehtoihin ja lisäys ei vaikuttaa sopimussuhteeseen käyttäjän kustannuksella.
 • jos muutokset tehdään ainoastaan käyttäjän eduksi.

22.2.

Jos käyttöehtoja muutetaan, connectAuPair ilmoittaa käyttäjille muutoksista ja lähettää käyttäjälle uudet yleiset käyttöehdot sähköpostitse vähintään neljä viikkoa ennen niiden voimaan astumista.

22.3.

Jos käyttäjä ei ilmaise vastustavansa uusia käyttöehtoja neljän kuukauden kuluessa sähköpostin vastaanottamisesta, muutokset katsotaan käyttäjän hyväksymiksi. connectAuPair tiedottaa käyttäjälle, jos käyttäjän mahdollista vastustusta muutoksiin ei hyväksytä.

22.4.

Käyttäjät voivat myös hyväksyä muutetut käyttöehdot erillisellä suostumuksella.

23. Loppusanat

23.1.

connectAuPair voi lähettää informaatiota ja sopimusuhteisiin liittyvien muutoksen selityksiä osoitteeseen, jonka käyttäjä on antanut connectAuPairille. Käyttäjän pitää tarkistaa sähköpostinsa säännöllisesti.

23.2.

Yleisissä käyttöehdoissa noudatetaan Saksan lakeja ja pakollisia kuluttajasuojasäädöksiä.

23.3.

Sopimuksen viralliset kielet ovat englanti ja saksa. Jos sopimustietoa on saatavilla muilla kielillä, tietojen tarkoituksena on selostaa käyttöehdot ymmärrettäväksi, eikä teksti muilla kielillä kuin englannilla ja saksalla ole sitovaa. Käyttäjää informoidaan tästä asianmukaisten kielten yhteydessä.

23.4.

Oikeudellinen toimipaikka on connectAuPairin pääkonttori, mikäli käyttäjä on julkisen oikeuden alainen kaupallinen tai oikeudellinen toimija tai käyttäjällä ei ole oikeudellista toimipaikkaa Saksassa. connectAuPair varaa oikeuden valita myös toisen hyvksyttävän toimipaikan.

23.5.

Valitusmenettely kuluttajien riitatilanteiden ratkaisemiseksi verkossa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.